PDF Drukuj Email

 

Konferencja „Współpraca finansowa samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych: problemy, rozwiązania, rekomendacje”
Kraków, 5 listopada 2015 r.
Hotel Galaxy, ul. Gęsia 22A, 31-535 Kraków


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jako Lider projektu wraz z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej serdecznie zapraszają na konferencję pn. „Współpraca finansowa samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych: problemy, rozwiązania, rekomendacje”. Konferencja odbędzie się w czwartek 5 listopada 2015 r. w Krakowie, Hotel Galaxy, ul. Gęsia 22A

W trakcie spotkania zostaną przedstawione problemy i wyzwania związane z mechanizmami finansowania działalności pożytku publicznego, a także rekomendacje dotyczące stosowania poszczególnych instrumentów. Uczestnicy konferencji będą mogli uzyskać wiedzę na temat m.in. małych grantów, regrantingu, dotacji inwestycyjnej, pożyczek, poręczeń, inicjatywy lokalnej oraz budżetu obywatelskiego.
Konferencja jest skierowana do przedstawicieli samorządów terytorialnych, administracji centralnej, organizacji pozarządowych oraz innych osób i instytucji zajmujących się tematyką współpracy JST z NGO.

Więcej informacji na stronie www.mechanizmywspolpracy.pl w zakładce „Konferencja upowszechniająca”.

 

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do lektury najnowszej publikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pt. „Współzarządzanie publiczne”. Obszerna, wielowątkowa monografia koncepcji governance w różnych obszarach życia publicznego. Książka napisana przez zespół autorów z Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, której twórcą i wieloletnim kierownikiem był prof. Jerzy Hausner. Obecnym kierownikiem tego zespołu jest redaktor naukowy monografii, prof. Stanisław Mazur. Bez wątpienia mamy w tym wypadku do czynienia z ukształtowaną już szkołą nauki o gospodarce i polityce publicznej.

Więcej informacji pod linkiem: www.gap.uek.krakow.pl/index.php/publikacje

 
Copyright PRI 2014