Wychodząc naprzeciw narastającemu zainteresowaniu problematyką modernizacji państwa i administracji publicznej Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zainaugurowała ogólnopolską debatę na temat doskonalenia polskiej administracji publicznej poprzez organizację konferencji pn. „Sprawne państwo”.

Podstawowym celem konferencji jest stworzenie przestrzeni służącej wsparciu procesu modernizacji polskiej administracji publicznej. Ważne dla nas jest kreowanie rozwiązań konceptualnych odnoszących się do kierunków i sposobów podnoszenia jakości działania polskiej administracji publicznej. Szczególnie istotne jest integrowanie doświadczeń krajowych i międzynarodowych związanych z metodami i instrumentami służącymi doskonaleniu administracji publicznej. Naszym zamiarem jest podjęcie próby zintegrowania środowiska urzędniczego i akademickiego wokół poszukiwania praktycznych rozwiązań zarządczych służących poprawie jakości systemu świadczenia usług publicznych.


OSTATNIA KONFERENCJA

IV Konferencja z cyklu Sprawne Państwo pn. Systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego
23-24 września 2015 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Budynek Główny, Stara Aula (I piętro)

IV konferencja z cyklu „Sprawne państwo” odbyła się w dniach 23-24 września 2015 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Tematem przewodnim konferencji były propozycje dotyczące systemowych zmian w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce. Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej konferencji.
Program konferencji - do pobrania

Szczegółowych informacji udziela:
Izabela Władyka
tel. +48 12 293 75 83
e-mail: wladyka(at)uek.krakow.pl

 

ARCHIWUM KONFERENCJI

III Konferencja z cyklu Sprawne Państwo, pn. Jaka jest przyszłość samorządu terytorialnego w Polsce?

III konferencja z cyklu „Sprawne państwo” odbyła się w dniach 11-12 grudnia 2014 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Tematem przewodnim konferencji była przyszłość samorządu terytorialnego w Polsce w kontekście dotychczasowych doświadczeń z jego funkcjonowania.
Program konferencji - do pobrania

 

II Konferencja z cyklu Sprawne Państwo, pn. Czy konieczne są systemowe zmiany w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego?

W dniu 14 kwietnia 2014 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się II konferencja z cyklu „Sprawne państwo”, której organizatorem była Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Tematem przewodnim konferencji były propozycje potencjalnych systemowych zmian w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego.
Program konferencji - do pobrania

 

I Konferencja z cyklu Sprawne Państwo, pn. Czy Polskę stać na sprawne państwo?

I konferencja z cyklu „Sprawne państwo”, który zgodnie z naszymi zamierzeniami ma służyć osiągnięciu powyższych celów, odbyła się w dniach 12-13 maja 2011 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Konferencja ta była jednocześnie podsumowaniem projektu pt. „Podniesienie jakości działania urzędów i usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie zaktualizowanej Metody PRI w gminach i powiatach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten realizowany jest przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wraz z ogólnopolskimi związkami samorządowymi.
Program konferencji - do pobrania

 
Copyright PRI 2014